شنبه 09 بهمن 1400
Menu

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 هاشم نامور عضو و رئیس هیئت مدیره مدير عامل شركت پالايش نفت بندرعباس
2 محمدعلي دادور عضو و نايب رئيس هيئت مديره مدير عامل شركت نفت ستاره خليج فارس
3 غلامرضا باقري ديزج عضو و خزانه دار هيئت مديره مدير عامل شركت پالايش نفت تبريز
4 حامد آرمان فر عضو هيئت مديره مدير عامل شركت پالايش نفت تهران
5 مرتضي ابراهيمي عضو هيئت مديره مدير عامل شركت پالايش نفت اصفهان
6 بابك طاوسي عضو و بازرس هيئت مديره مدير عامل شركت پالايش نفت شيراز