ﺳﻪشنبه 04 تیر 1398
Menu

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 هاشم نامور عضو و رئیس هیئت مدیره مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس
2 غلامرضا باقری دیزج عضو و خزانه دار هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه تبریز
3 عبدالرحیم شمس الدینی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه شیراز
4 مرتضی ابراهیمی عضو هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه اصفهان
5 فریدون ورشوساز بازرس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره پالایشگاه تهران
6 لطف اله هنگی عضو هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه تهران