ﺳﻪشنبه 20 آذر 1397
Menu

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 لطفعلی چاوشی عضو و رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره پالایشگاه اصفهان
2 غلامرضا باقری دیزج عضو و خزانه دار هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه تبریز
3 عبدالرحیم شمس الدینی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه شیراز
4 هاشم نامور عضو هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه بندرعباس
5 محمدعلی اخباری بازرس هیئت مدیره مدیرعامل پالایشگاه لاوان
6 لطف اله هنگی عضو هیئت مدیره مدیر عامل پالایشگاه تهران