ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397
Menu

محصولات پالایشگاه ها

ردیف نام پالایشگاه سال تاسیس ظرفیت فعلی محصولات
1 شرکت پالایشگاه نفت اصفهان www.eorc.ir 1358 370 هزار بشکه در روز بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، حلال های ویژه، گوگرد، انواع سوخت هواپیما و سایر فرآورده های نفتی
2 شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس www.baorco.ir 1376 350 هزار بشکه در روز گاز مایع، بنزین موتور، نفتهای سنگین صادراتی، سوخت جت ( ATK) ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، VAC.BOT ، گوگرد
3 شرکت پالایشگاه نفت تبریز www.tbzrefinery.co.ir 1362 110 هزار بشکه در روز گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز، V.B، نفت کوره سنگین، نفت کوره سبک، گوگرد، حلال، برش های روغنی، ATK
4 شرکت پالایشگاه نفت تهران www.torc.ir 1344 250 هزار بشکه در روز گاز مایع، نفتهای سبک، نفتهای سنگین، نفت سفید، نفت سفید کم گوگرد،سوخت جت ( GP4- ATK)، نفت گاز با استاندارد ( EUROV )، نفت گاز معمولی، خوراک واحد آیزومایکس( آیزوفید)، برش های سبک و سنگین، روغن خام، نفت کوره سبک و سنگین، VB (خوراک واحد های آسفالت)، گوگرد کرانولی، انواع حلال ها، گاز ازت
5 شرکت پالایشگاه نفت شیراز www.sorc.ir 1349 60 هزار بشکه در روز گاز مایع، بنزین معمولی، بنزین جت، نفت جت، حلال ها، نفت سفید، نفت گاز(گازوئیل)،نفت کوره، انواع مختلف قیر، گوگرد، آیزوریسایکل، آیزوفید
6 شرکت پالایشگاه نفت لاوان www.lorc.ir 1355 60 هزار بشکه در روز گاز مایع، بنزین موتور، نفت گاز، سوخت جت، نفت کوره، گوگرد