Orica.ir

تاریخ: 09 مهر 1397

با تلاش و همت متخصصان پالایشگاه بندرعباس محقق شد : پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مشعل هیدروکربنی پالایشگاه نفت بندرعباس 


تعمیرات اساسی مشعل هیدروکربنی شماره دو پالایشگاه نفت بندرعباس با تلاش متخصصان این شرکت با موفقیت به پایان رسید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، این پالایشگاه دارای 8 مشعل شامل 5 مشعل هیدروکربنی، دو مشعل گازهای اسیدی و یک مشعل گازهای مخازنLPG  است که مطابق با برنامه، تعمیرات اساسی مشعل ME-25002 که یکی از مشعل های اصلی و هیدروکربنی پالایشگاه بندرعباس است با موفقیت و بدون هیچ گونه حادثه ای اجرا شد.
مدیرعملیات شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: تعمیرات اساسی مشعل هیدروکربنی از ابتدای تیر آعاز شد و با توجه به شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید ، با تلاش تیم های تعمیراتی این شرکت، تعمیرات با موفقیت اجرا و به پایان رسید.
در این تعمیرات اساسی کلیه مسیرهای منتهی به مشعل به همراه 4 ظرف مایع گیر خطA  واحد مشعل با شماره های            V-25021  و  V-25031و همچنین ظروف V-25025 و V- 25026 پس از باز کردن درب ورودی ظروف (MAN WAY) و تمیزکاری و شستشوی داخل آنها و آماده کردن شرایط ایمن مورد بازرسی و ضخامت سنجی قرار گرفته و تعمیرات لازم در این بخش صورت گرفت.
مهندس رمضانپور افزود: بخش بالایی (TIP) مشعل پس ازپیاده سازی به کارگاه مرکزی پالایشگاه منتقل شد و در بازرسی اولیه که از سوی همکاران بازرسی فنی صورت گرفت، مشخص شد بخشی از بدنه و عایق نسوز (REFRACTORY) داخل بدنه در بخش بالایی مشعل تخریب شده که با پس از تعویض با عایق های نسوز جدید جایگزین شد.
وی گفت: در این تعمیرات بیش از نیمی از رینگ تزریق بخار و نازل های مربوطه بر اساس گزارش بازرسی دارای ترک بودند که تعویض شدند و همچنین ورقهای معیوب قسمت داخلی (MOLECULAR SEAL) مشعل نیز تعویض شد که عملیات نصب و جوشکاری این بخش با رعایت کامل ایمنی در ارتفاع 70 متری اجرا شد. 
بر اساس این گزارش مشعل هیدروکربنی ME-25002 دارای 90 متر طول و ظرفیت 830 تن گاز در ساعت است.
مدیرعملیات شرکت پالایش نفت بندرعباس با تاکید بر اولویت رعایت نکات ایمنی در تعمیرات تصریح کرد: با وجود گرمای هوا و شرایط سخت کاری، با تلاش و همت متخصصان پالایشگاه سعی شد این تعمیرات در کمترین زمان اجرا شود.
بر اساس این گزارش در این تعمیرات علاوه بر گروه بهره بردار، تیم هایی ازگروه های ابزار دقیق، برق، تعمیرات، نوسازی و بازرسی فنی پالایشگاه حضور داشتند.
واحد مشعل پالایشگاه نفت بندرعباس به منظور تخلیه و سوزاندن گازهای اضافی واحدهای پالایشی و همچنین تخلیه فشار واحدها در موارد اضطراری بصورت ایمن، طراحی شده است. مشعل های هیدروکربنی، گازهای مازاد واحد های پالایشی و مشعل های گاز اسیدی، گازهای مازاد تولید شده در واحد تصفیه آب ترش و در صورت اضطرار واحد تصفیه گاز و مشعل LPG نیز گازهای مازاد مخازن کروی را می سوزاند.

 

منبع : روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

نشریه