Orica.ir

تاریخ: 11 بهمن 1396

قول مساعد صادق‌آبادی برای حل مشکلات پالایشگاه‌ها

  


⬅️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ، مهندس صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی امروز در جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، ضمن گفتگو با مدیران عامل و مدیران مالی پالایشگاه‌های بخش خصوصی، درباره مهمترین مشکلات این پالایشگاه‌ها قول مساعدت داد.

⬅️صادق آبادی با بیان اینکه باید به مطالبات پالایشگاه‌ها از شرکت پالایش و پخش به عنوان یک فرصت برای به روزآوری خطوط تولیدی استفاده کرد، دستور تشکیل کارگروهی برای تعیین جداول مطالبات و بدهی‌های پالایشگاه‌ها و تنظیم روابط مالی را صادر کرد.

⬅️همچنین موضوع عرضه مواد اولیه قیر (VB) رایگان توسط پالایشگاه‌ها به تولیدکنندگان قیر نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی، این موضوع تنها بر عهده پالایشگاه‌های بدهکار گذاشته شود و سایر پالایشگاه‌ها از عرضه این محصول معاف شوند.

⬅️از سوی دیگر در این جلسه توافق اولیه درباره ساماندهی نحوه محاسبه مازاد و کسورات تولید جهت جلوگیری از تضییع حقوق پالایشگاه داران در امور مالیاتی و همچنین موضوع ورود پالایشگاه‌ها به زنجیره توزیع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

⬅️صادق‌آبادی‌ همچنین در این جلسه برای همکاری با پالایشگاه‌ها در جهت برندسازی جایگاه‌های سوخت قول همکاری داد و مقرر شد كارگروهی با مدیریت موسوی‌خواه مدير عامل پخش فرآوردهای نفتی در این زمینه تشكیل شود.


⬅️مهندس صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی امروز در جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، ضمن گفتگو با مدیران عامل و مدیران مالی پالایشگاه‌های بخش خصوصی، درباره مهمترین مشکلات این پالایشگاه‌ها قول مساعدت داد.

⬅️صادق آبادی با بیان اینکه باید به مطالبات پالایشگاه‌ها از شرکت پالایش و پخش به عنوان یک فرصت برای به روزآوری خطوط تولیدی استفاده کرد، دستور تشکیل کارگروهی برای تعیین جداول مطالبات و بدهی‌های پالایشگاه‌ها و تنظیم روابط مالی را صادر کرد.

⬅️همچنین موضوع عرضه مواد اولیه قیر (VB) رایگان توسط پالایشگاه‌ها به تولیدکنندگان قیر نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی، این موضوع تنها بر عهده پالایشگاه‌های بدهکار گذاشته شود و سایر پالایشگاه‌ها از عرضه این محصول معاف شوند.

⬅️از سوی دیگر در این جلسه توافق اولیه درباره ساماندهی نحوه محاسبه مازاد و کسورات تولید جهت جلوگیری از تضییع حقوق پالایشگاه داران در امور مالیاتی و همچنین موضوع ورود پالایشگاه‌ها به زنجیره توزیع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

⬅️صادق‌آبادی‌ همچنین در این جلسه برای همکاری با پالایشگاه‌ها در جهت برندسازی جایگاه‌های سوخت قول همکاری داد و مقرر شد كارگروهی با مدیریت موسوی‌خواه مدير عامل پخش فرآوردهای نفتی در این زمینه تشكیل شود.

نشریه